KVKK Aydınlatma Metni

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Antalya Büyükşehir Belediyesi (“Belediye”) olarak bizler siz halkımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi, yasalara uygun surette işlemekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızaya ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Belediyemiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Belediyemiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurt içinde bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A.    Sahilde Sinema Var Etkinlik Katılımcısı ("Katılımcı")  

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt İçi/ Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

v Kimlik Bilgisi

(TCKN)

v Katılımcı başvurusunun güvenliği ve doğrulanması

v Hakkın Korunması ve Tesisi

Aktarım bulunmamaktadır.

v İletişim Bilgisi
(GSM, E-posta)

v Bilgilendirme ve rezervasyon kodunun gönderilmesi

v Hakkın Tesisi

Aktarım bulunmamaktadır.

v Diğer Bilgi

(Tercih edilen filmin adı, gösterim seansı, koltuk numarası)  

v Katılımcının tercihlerine göre başvurunun sonuçlandırılması

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

v Hakkın Tesisi

Aktarım bulunmamaktadır.

Belediyemiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel veriler, elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Recaptcha Kullanımı

Başvuru formunu doldurmak amacıyla web sitesini ziyaret ettiğinizde, en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için aşağıda paylaştığımız çerezler kullanılmaktadır.

·       Recaptcha: Başvuru formunun bulunduğu web sitesinde herhangi bir bilgi girişinin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa otomatik makine işleme yoluyla mı belirlemek için Google Inc. (Google) tarafından sağlanan recaptcha aracı kullanılmaktadır. Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında ek bilgiler aşağıdaki sitede bulunabilir: https://policies.google.com/privacy

İlgili kişi veya ilgili kişinin yasal temsilcisi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Belediyemize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen hakların kullanması amacıyla, hangi hakların kullanmak istediğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya ekli form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Belediyemize ilgili kişi veya yasal temsilcisinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.